Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
Nordisk katastrofemedisinsk kongress

Dato: 02.06.04 - 05.06.04

6th Nordic Congress on Disaster and Emergency i Oslo 2 - 5 juni 2004.
http://www.disaster2004.org« tilbake


 

Vis aktivitetene til:

Nettverksforum
Forskning
Ndmeldetjenesten
Ambulanse
Beredskap
Systemansvar
Luftambulanse
Multimedia

Det er mange tilbud og aktiviteter!
Her presenterer vi informasjon om kommende aktiviteter; bde i RAKOS og andre aktuelle steder.
Har du tips om konferanser, samlinger el. er du velkommen til sende en epost om dette til RAKOS

 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no