Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster@rakos-helsevest.no
 
 
 
 
 
 
 

Rakos støttes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

Årsrapporter

    Årsrapport 2009 i kortversjon

    Årsrapport 2008 kan lastes ned her

    Alle årsrapporter her

 

- Slakter Nødnett i ny rapport
Planleggingen av det allerede svært forsinkede landsdekkende nødnettet blir nærmest slaktet i en ny rapport. 

 - Nødnummeret 113 er på vei ut?
En interdepartemental arbeidsgruppe la 15.juni 2009 fram en rapport "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten". Den ble sendt på bred høring med frist medio oktober 2009.


Skriv din mening om saken og send den til :
webmaster@rakos-helsevest.no
Aktuelt fra RAKOS


Sidene er under ombygging
09.12.09 - Vi vil bygge om sidene med nytt verktøy. Kommer snart tilbake. Les mer

Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no