Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster[at]rakos-helsevest.no
   
   
 

T5

 
   
   
   
 

 

 

 

 

Mnd Dato Konferanse Sted Arrangør

  Høsten 2012    
August 26.-29.aug

24th European Medical Informatics Conference - MIE2012 (lenke)

Pisa, Italia
September 6.-8.sept Den nasjonale legevaktkonferansen 2012 (lenke) Trondheim Trondheim kommune og Norsk legevaktforum
  11.sept. FLISA Konferansen (lenke) Norrköping  

11.-15-sept ENA Annual Conference (lenke) (ok) San Diego
17.-19.sept

HelsIT 2012 (lenke)

Trondheim KITH
  24.-27.sept

The 15th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (lenke)

Taipei, Taiwan  
26.-27.sept Pasientsikkerhetskonferansen 2012 (lenke) Trondheim  
Oktober 1.-2-okt Ambulanseforum (lenke) Gardermoen
3.-4.okt Velferdsteknologikonferansen Trondheim MedITNor og Trondheim Helseklynge    
16.-17.okt Skandinavisk Tetra Forum (lenke) Oslo  
18.-20-okt Resuscitation (ERC) -kongressen 2012 (lenke) Wien  
November 7.-8 .nov Nødmeldekonferansen (lenke) Sola Regionale AMK-sentraler RAMK

14.-17.nov Medica (lenke) Düsseldorf
Desember  
         
         
         

Lenker

Health Care Conferences UK  (lenke)

 

 


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no