Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

Er AMK sin håndtering av innringer med kardiale symptomer kjønnsuavhengig?

Jan Rosland og Bjørg Kindervåg har i forbindelse med videreutdanning i akuttsykepleie hatt et prosjekt som går ut på å se hvordan AMK håndterer innringere med kardiale symptomer og om det er forskjeller når det er mann eller kvinne som ringer.
De har bl.a. brukt data som Dr. Tor Melberg ved SUS har samlet inn fra pasienter med akutt STEMI 2005.
De har alt vært i Malmø og lagt frem noen av resultatene fra dette prosjektet, og innlegget kan du lese her
Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no