Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster[at]rakos-helsevest.no
   
   
 

T5

 
   
   
   
 

 

 

Seminar vedr IKT-installasjonene i AMK

Haugesund 23.-24.februar 2011

Hotel Rica Maritim, Haugesund. 

Målgruppe:  Teknisk rettet personell, men åpent for ledere i AMK og andre interesserte.

 

Referat fra møtet : Kommer snart

 

Foredrag:

Onsdag 23.februar  
Nytt nødnett Tor Helland Foredrag
Erfaringer med opprinnelsesmarkering fra NRDB, implementering, teknikk og bruk. Tor Helland
Prosjektidéer med nasjonal interesse - gjennom KoKom Tor Helland
Felles testsystem for applikasjoner og teknikk Greger Stokke Jacobsen
Prosjektprosessen i Helse Vest. Johnny Heggestad Foredrag
Prosjektet for samordning av IKT i AMK  Johnny Heggestad
lor: #ffff99;">Anskaffelsesreglementet.  Svend Jacobsen Foredrag
--  
Callcenter Anskaffelsen gikk i utakt. Hva lærte vi av prosessen og hvordan bør vi ha det? Lars Myrmel Foredrag
Callcenter Gjennomgang av de siste tekniske problemstillingene, valgte løsninger. Status for installasjon  Lars Myrmel /Greger Jacobsen Foredrag
Sikkerhets- og reserveløsninger på server og linjer, Fallbackløsning. Sikring av IKT-leveranse til AMK i ekstremsituasjoner Anders Fredriksson Foredrag
Reserve AMK - Status fra Helse Fonna og Helse Stavanger Terje Sande
Reserve AMK - Status fra Helse Bergen og Helse Førde Lars Myrmel  og Øyvind Dahle Foredrag
Torsdag 24.februar  
Hvilken avtaler de forskjellige HF har gjort med leverandørene utenom HVIKT.

Lars Myrmel

Øyvind Dahle

Foredrag
Styringsmodell for IKT - i Helse Vest og lokalt  Jan Hamm Foredrag
Roller i IKT-organiseringen. Systemeier, systemansvarlig, systemforvalter Bente Nedrebø Foredrag
Roller i IKT-organiseringen. Fra prosjekt til drift - prinsipper og roller Stig Atle Gjøen Foredrag
SLA - oppfølging og nytte Stig Atle Gjøen Foredra
Ansvar og oppgavefordeling Helse Vest IKT og AMK
Intern arbeidsfordeling i Helse Vest IKT
John Kåre Knutsen Foredrag
AMKs erfaringer med SLA og Helse Vest IKT  AMK Bergen, Førde, Fonna og Stavanger
Informasjon om hva som rør seg. Kompetanseheving.  Elfinn Færevåg
IKT-løsninger ved ny AMK ved St.Olav Hospital, Trondheim Torger Øvergård Foredrag


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no