Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

På oppdrag fra Helse Vest har NIFU STEP gjennomført en evaluering av alle de regionale kompetansesentrene i helseregionen.

Her kan du lese rapporten fra evalueringen

Her kan du lese saksdokumentene til Helse Vest sin styrebehandling av rapporten.
Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no