Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

Liten, men effektiv  administrasjon

Administrasjon:

Daglig leder Olav Eielsen,
Seksjonsoverlege
Tlf.91579242
eiol@ext.sir.no

Administrasjonsleder 
Unni Eskeland (vikariat)
Tlf. 51513085, mobil  90 84 07 20
rakos@rakos-helsevest.no


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no