Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

Hyggelig med fornøyde innringere:

Prosjekter i AMK

  • Belyse de sykepleiefaglige oppgavene og ansvar i en AMK sentral.
  • Tidsforbruk AMKs reaksjonstid
  • IT-basert resertifiseringsprogram for AMK operatører
    Rakos i samarbeid med KoKom.
    KoKom v/ Kristine Dreyer er leder av prosjektet.
  • ELI  elektronisk indeks
  • Vidoedokumentert øving. Regional AMK funksjon.

Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no