Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster@rakos-helsevest.no
 
 
 
 
 
 
 

Rakos støttes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

RAKOS AMBULANSE

Olav Østebø er fagkoordinator for ambulanse i RAKOS. Til daglig er han opplærings og faglig ansvarlig for ambulansetjenesten i sør Rogaland.

RAKOS har mange prosjekter som retter seg mot ambulansetjenesten. Det største er utarbeidelse av en MOM (medisinsk operativ manual) for hele helse vest.


Eksempel på prosjekter:

-  Kvalitetsbasert akutt utrykning
-  Mann over bord i båtambulanse tjenesten
-  Kompetanse innen saneringstjeneste
-  Prehospital behandling av brystsmerter
-  Smittevern
-  Barns sikkerhet i ambulansen
-  Aktiv redningstrening
-  Kvalitetsindikator i ambulansetjesten
-  Simulator trening
-  MOM
- 12 avlednings EKG prehospitalt

Alle disse prosjektene retter seg mot en bedre og tryggere ambulansetjeneste.

Har du spørsmål til Olav Østebø:  ambulanse@rakos-helsevest.no
eller tlf: 51518007.


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no