Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

Administrasjon:
Daglig leder
Olav Eielsen, Seksjonsoverlege
Tlf.91579242
eiol@ext.sir.no

Administrasjonsleder
Unni Eskeland (vikariat)
Tlf. 51513085, mobil  90840720
rakos@rakos-helsevest.no

Forskning:
rakos@rakos-helsevest.no 

Luftambulanse
Svein Arne Hapnes, Ass.seksjonsoverlege,
Sentralsjukehuset i Rogaland
51518245
luftambulanse@rakos-helsevest.no

Beredskap
beredskap@rakos-helsevest.no

Ambulanse
Opplæringsleder Olav Østebø
51544273, 90069150
ambulanse@rakos-helsevest.no

Nødmeldetjenesten:
AMK-leder Brit V Nordbø
51519066, 91600130
amk@rakos-helsevest.no

Systemansvar
Elfinn Færevåg,
Teknisk systemansvarlig for medisinsk nødmeldetjeneste
Pb.1405 Bleikemyr, 5518 Haugesund
52735540, 95733931
elfinn@chello.no


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no