Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster@rakos-helsevest.no
 
 
 
 
 
 
 

Rakos støttes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Nettverksforum

Nettverksforum består av ledere med faglig og økonomisk ansvar for den medisinske nødmeldetjenesten i hvert av foretakene i Helse Vest. Dette er de medisinsk systemansvarlige innen AMK, ambulanse- og luftambulansetjenesten, administrativt ansvarlige innen AMK og ambulanse i tillegg til de teknisk systemansvarlige.

Nettverket fungerer som RAKOS sitt styre, og gjør blant annet vedtak på hvilke prosjekter som skal innvilges støtte.

Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no