Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster@rakos-helsevest.no
 
 
 
 
 
 
 

Rakos støttes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Opprinnelsesmarkering

Utvalget som Sosial-og helsedirektoratet nedsatte i samarbeid med Post- og teletilsynet, politi og brann avleverte sin innstilling om brukerkrav til ny opprinnelsesmarkering i april 2004. Dette skulle være grunnlaget for nett-/telefoni-/mobiltelefonileverandørenes videre arbeid med å lage en løsning.
Nå er det KoKom som har oppdrag fra SHdir å føre saken videre i samarbeid med de to andre nødetatene, Pt og leverandørene. I juni 2005 skal saken behandles i Samarbeidsrådet mellom de tre nødetatene.
Datatilsynet har vist interesse for saken og har bedt om et møte.
Et tilgrensende spørsmål er om nødetatene skal betale for lokalisering av mobiltelefoner. Også dette er det KoKom som nå håndterer på helsevesenets vegne.

Det er tre hovedproblemer: Faste telefoner, mobiltelefoner og IP-telefoni.

De faste telefonene fra Telenor, UPC (kabelTV) og en del boligbyggelag som har avtale med Telenor er ikke problematiske.  Mindre teleleverandører som tilbyr fast telefoni har oftest ikke slike løsninger, heller ikke i bedriftsinterne nett.

Mobiltelfoni:
Telenor og Netcom har utviklet løsninger som angir et område der det er sannsynlig at innringer befinner seg. Området kan angis på ulik måte avhengig av den mulighet som teknologien gir på stedet.

IP-telefoni:
Det er to varianter
1. faste IP-telefoner. Her kan de la seg gjør å få til opprinnelsesmarkering og rett ruting av nødanrop til nærmeste nødsentral.
2. Nomadiske IP-telefoner. Dette er IP-telefoner som en kan ta med seg hvor som helst det er tilgang til bredbånd, også i utlandet. Det sier seg selv at det er vanskelig å lokalisere disse og derfor også å rute til rett nødsentral.


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no