Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

NYTT FRA LA-TJENESTEN
Alle 3 helikopterbasene i Helse Vest har i 2005 gjennomført et meget akivt år, med ny rekord i antall oppdrag både for Bergen, Førde og Stavanger. For Stavangers vedkommende ble det gjennomført 632 helikopteroppdrag i 2005, fordelt på primær, sekundær og SAR-oppdrag. Dette er en økning på ca 10% i forhold til året før, og vi har ikke fløyet så mye noen gang siden basens opprettelse. Økningen har kommet både på primæroppdrag ute i terrenget og sekundæroppdrag mellom 2 sykehus. Når det gjelder sistnevnte er det først og fremst pasienter med akutt hjerteinfarkt som skal til PCI (utblokking) det dreier seg om. Slike oppdrag har vi omtrent daglig.

Samtidig med økningen i antall helikopteroppdrag har vi fått en tilsvarende nedgang i antall legebil oppdrag. Dette gjelder spesielt i Stavanger som mer og mer får preg av en ren helikopterbase.

Ellers er å merke at 2005 i Stavanger var det første året vi ikke hadde noen helikopteroppdrag som ble avvist pga. tekniske årsaker. Dette er sannsynligvis en gevinst av innføringen av nytt helikoptermateriell(EC 135) ved årsskiftet 2004/2005.

5. Juni 2006 er Stavangerbasen 25 år, og vi planlegger en jubileumsmarkering i den forbindelse. Det arbeides med en basesamling for alle 3 helikopterbasene i Helse Vest på Sola Strandhotell 6-7 juni, og et arrangement for våre samarbeidspartnere om ettermiddagen onsdag 7. juni på basen.

I samarbeid med 330 Skvadronen. skal NLA arrangere en større redningsdemo/øvelse i Lysefjorden torsdag 11. mai i forb. med SAR-cruiset for deltakerne ved den store resusciteringskongressen som foregår i Stavanger på dette tidspunktet. Det forventes over 1000 deltakere på dette cruiset, så da gjelder det å gjøre en skikkelig jobb...

Ellers venter vi alle med spenning på avgjørelsen om hvem som blir helikopteroperatør i Helse Vest i den neste konsesjons-perioden. Svaret vil foreligge i løpet av denne måneden.

Svein Arne Hapnes
Systemkoordinator LA-tjenesten.

 


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no