Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster@rakos-helsevest.no
 
 
 
 
 
 
 

Rakos støttes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vi jobber for livet...; ditt og andres





Leder
Olav Eielsen
91579242
 20%

Administrasjonsleder
Terje Olav Øen
, 41530511

 40%  
Fagkoordinator Forskning
Eldar Søreide
 20%  
Fagkoordinator Luftambulanse
Bjarne Vikenes
51518245
 20%  
Fagkoordinator Beredskap
Ikke tilsatt fagkoordinator, men ivaretas av Terje Olav Øen
   
Fagkoordinator Ambulanse
Olav Østebø, opplæringsleder 
51544273, 90069150
 20%
Fagkoordintaor AMK - meidisinsk nødmeldetjeneste
Brit Nordbø
51519066, 91600130
 20%
Rådgiver Teknisk system for medisinsk nødmeldetjeneste
Elfinn Færevåg, 
52735540, 95733931
 20%

Prosjektsykepleier,
Unni Eskeland
90840720

Midlertidig engasjement som prosjektsyklepleier

 20&

 


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no