Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
RAKOS bevilger hvert år støtte til prosjekter som bidrar til fagutvikling innen prehospital akuttmedisin.

På disse sidene finner du informasjon om de prosjektene som er aktive nå, i tillegg til de prosjektene som er avsluttet. Resultatene fra de ulike prosjektene blir publisert på disse sidene etter hvert som prosjektene blir avsluttet.

RAKOS bevilger støtte til prosjekter to ganger i året; april og oktober. Nærmere informasjon og søknadskjema finner du her. 
Prosjekter:

Prosjekter i RAKOS
Prosjekter i gang...
Nye prosjekter
Avsluttede prosjekter
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no