Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
Disse prosjektene er avsluttet. Mer informasjon finner du i oversikten under

nr tittel beskrivelse resultat produkt
1 Skredgruppe Lage video som presenterer skredgruppen som viktig del av den luftbårne skredredningen Prosjektet er gjennomført og avsluttet etter planen video 
2 Kartlegging og analyse av risiko i.f.m dagens luftambulansetjeneste med helikopter Evaluere verdi av tiltak anbefalt innført i.f.m. NOU 1998. Prosjektet er gjennomført og avsluttet etter planen Rapport

#

 
Prosjekter:

Prosjekter i RAKOS
Prosjekter i gang...
Nye prosjekter
Avsluttede prosjekter
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no