Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Disse prosjektene er de siste som er bevilget støtte og dermed de nyeste prosjektene som RAKOS er involvert i. Ta gjerne kontakt med fagkoordinator for mer informasjon om de enkelte prosjektene.

nr tittel beskrivelse sted fagkoordinator
721944 Egensikkerhet ved jernbane lage opplæringsprogram for bedre kviltet på sikkert arbeid ved jernbane Helse Stavanger Olav Østebø
721945 prehospital ultralyd Undersøke nytte av ultralydundersøkelse av traumepasienter prehospitalt Helse Stavanger Sven Arne Hapnes
721980 Brukerundersøkelse AMK Gjennomføre ny brukerundersøkelse for å finne endringer fra 1998. Helse Stavanger Brit V. Nordbø
721981 Indeks nytt hjem medisinskfaglig ansvar for Norsk medisinsk Indeks RAKOS Brit V. Nordbø


 
Prosjekter:

Prosjekter i RAKOS
Prosjekter i gang...
Nye prosjekter
Avsluttede prosjekter
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no