Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Hyggelig med fornøyde innringere:

Prosjekter i AMK

  • Belyse de sykepleiefaglige oppgavene og ansvar i en AMK sentral.
  • Tidsforbruk AMKs reaksjonstid
  • IT-basert resertifiseringsprogram for AMK operatører
    Rakos i samarbeid med KoKom.
    KoKom v/ Kristine Dreyer er leder av prosjektet.
  • ELI  elektronisk indeks
  • Vidoedokumentert øving. Regional AMK funksjon.


 
Nødmeldetj. / AMK:

Førnøyde innringere
Ny AMK i Haugesund
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no