Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
Flott ny AMK i Haugesund!
AMK-sentralen i Haugesund flyttet inn i nye lokaler 12.mai 2004. Den er ikke ferdig i alle detaljer, men førsteinntrykket er svært bra. Det er lagt stor vekt på lavt lydnivå, god lyddemping, god solavskjerming og belysning. I forhold til den gamle sentralen er dette som en ny verden.


Anita Fjon ved den nye operatørpulten til AMK-sykepleierne

Operatørpultene

Operatørpultene er utviklet lokalt.De er hev-og senkbare og har stor bordflate. Skjermanordningen er spesiell. Skjermene stå på en plate som kan skyves mot og fra operatøren. Det er ment å skulle gjøre det mindre slitsomt for operatøren ved at avstanden fra øynene til skjermen kan justeres til den enkeltes syn.


Ambulansekoordinatorplassen bakerst. Skjermen i taket viser helikopterlandingplassen.


 
Nødmeldetj. / AMK:

Førnøyde innringere
Ny AMK i Haugesund
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no