Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

RAKOS AMBULANSE

Olav Østebø er fagkoordinator for ambulanse i RAKOS. Til daglig er han opplærings og faglig ansvarlig for ambulansetjenesten i sør Rogaland.

RAKOS har mange prosjekter som retter seg mot ambulansetjenesten. Det største er utarbeidelse av en MOM (medisinsk operativ manual) for hele helse vest.


Eksempel på prosjekter:

-  Kvalitetsbasert akutt utrykning
-  Mann over bord i båtambulanse tjenesten
-  Kompetanse innen saneringstjeneste
-  Prehospital behandling av brystsmerter
-  Smittevern
-  Barns sikkerhet i ambulansen
-  Aktiv redningstrening
-  Kvalitetsindikator i ambulansetjesten
-  Simulator trening
-  MOM
- 12 avlednings EKG prehospitalt

Alle disse prosjektene retter seg mot en bedre og tryggere ambulansetjeneste.

Har du spørsmål til Olav Østebø:  ambulanse@rakos-helsevest.no
eller tlf: 51518007. 
Ambulanse:

Ambulansetjensten i Helse Vest
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no