Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Nettverksforum

Nettverksforum består av ledere med faglig og økonomisk ansvar for den medisinske nødmeldetjenesten i hvert av foretakene i Helse Vest. Dette er de medisinsk systemansvarlige innen AMK, ambulanse- og luftambulansetjenesten, administrativt ansvarlige innen AMK og ambulanse i tillegg til de teknisk systemansvarlige.

Nettverket fungerer som RAKOS sitt styre, og gjør blant annet vedtak på hvilke prosjekter som skal innvilges støtte.


 
Nettverksforum:

Om nettverksforum
Interessante e-postgrupper
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no