Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
Det finnes noen interessante e-postgrupper for nødmeldetjenesten. Det er ikke så mange diskusjoner som en kunne ønske, så gruppene fungerer mest som informasjonskanal til deltakerne. Det er fint om deltakerne også er frimodige og sender spørsmål og kommentarer til gruppen.
De som har interesse av det kan også gå inn på gruppens web-side og lese tidligere meldinger.

E-postgruppe for diskusjoner og nyheter om medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten i Norge.
Målgruppe: AMK-personell, Ambulansepersonell, Ledere i AMK-sentralene og ambulansetjenestene, Medisinsk ansvarlige, Teknisk systemansvarlig, IT-personell, Andre med spesiell interesse for tjenestene. Gruppen har 330 medlemmer!
Sven Bruun ved Ullevål sykehus har tatt på seg å lete opp artikler i pressen som gjelder nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten og legger dem på en av gruppene. Han gjør en kjempejobb og det er mye interessant og lærerikt der.
For innmelding: send e-post til: 113-Norge-owner@yahoogroups.com
Administrator krever at en har noe med ambulanse/nødmeldetjenesten å gjøre, så de som melder seg inn må skrive litt om sin bakgrunn for å ha interesse for gruppen.

Kartsystemer i nødmeldetjenesten.
Målgruppe: Brukere av slike systemer, superbrukere, ledere i AMK-sentralene og ambulansetjenesten, medisinsk ansvarlige, teknisk systemansvarlig, IT-personell, leverandører. Ikke så mye aktivitet her, 48 medlemmer.
For innmelding: Send e-post til: AMK-Kartsystem-owner@yahoogroups.com og fortell litt om din bakgrunn

AMIS brukergruppe
Informasjon om AMIS, spørsmål om bruken av AMIS som kan være av interesse for andre, Tips og triks om AMIS. Til en viss grad andre spørsmål som er av interesse for nødmeldetjenesten. Ikke så stor aktivitet, 158 medlemmer.
Målgruppe: Brukere av AMIS, Superbrukere, Ledere i AMK/LV-sentralene og ambulansetjenestene, Medisinsk ansvarlige, Teknisk systemansvarlig, IT-personell
For innmelding: Send e-post til AMIS-info-owner@yahoogroups.com og fortell litt om din bakgrunn


TETRA-informasjon for Norge:
Lite aktivitet, 130 medlemmer.
Send e-post til tetraforum-owner@yahoogrupper.dk for å bli medlem.
Bruk av e-postliste:
Når du er godkjent som medlem så får du en epost med all nødvendig informasjon.

Om e-postgrupper
For dem som ikke kjenner til det, så fungerer det slik at alle kan sende en epost til alle i gruppen ved å sende en melding til gruppens e-postadresse (ikke til innmeldingsadressen). Hvis noen har en kommentar eller spørsmål til en melding som kommer, så svarer en på den og din kommentar vil da gå til alle de andre.
Eneste feilen en kan gjøre er at dersom en bare ønsker å svare til den som har sendt meldingen og ikke til de andre, så må en sette inn vedkommendes e-postadresse i mottakerfeltet (i stedet for den som går til e-postgruppen). Glemmer en dette (og det er lett) så går den personlige meldingen til alle i gruppen, det er både kjedelig for de andre - og det kan være ganske flaut.
 


 
Nettverksforum:

Om nettverksforum
Interessante e-postgrupper
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no