Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Opprinnelsesmarkering

Nødsentralene trenger så raskt som mulig å vite hvor innringer befinner seg. Det er ikke alltid like lett! Ringer du fra en privat fast montert telefon så ser ofte nødsentralen hvor du er på en kartskjerm. Men nye nettleverandører og mobiltelefon skaper problemer.

Til informasjon så har Sosial-og helsedirektoratet tatt initiativ et utvalg som skal lage nødetatenes brukerkrav til ny opprinnelsesmarkering. Det er nødvendig som grunnlag for nett-/telefoni-/mobiltelefonileverandørenes videre arbeid med å lage en løsning.

Utvalgets sammensetning blir som følger:

Even Skredsvig, Senioringeniør, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Varamann: Nils Petter Bryde, overing.  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Sven Lloyd Thorbjørnsen, POD Politidirektoratet,
Magne Lillebø, ingeniør, KoKom. Erstattes ca desember av Tor Helland, spesialingeniør.
Per Wilhelmsen, Senior rådgiver,  Post- og teletilsynet.
Elfinn Færevåg, overing., for Sosial-og helsedirektoratet

Første møte blir 5.november kl. 09.30-15.00 i Sosial-og helsedirektoratets lokaler.
Det er mulig at jeg sender dere en del poeng og spørsmål underveis, vi får se. Nå er det i alle fall framdrift i saken.


Det er to hovedproblemer: Faste telefoner og mobiltelefoner.

De faste fra Telenor, UPC (kabelTV) og en del boligbyggelag som har avtale med Telenor er ikke problematiske.  Mindre teleleverandører som tilbyr fast telefoni har oftest ikke slike løsninger, heller ike i bedriftsinterne nett. Et selskap som Lyse Kraft som tilbyr telefoni som del av kabelTV-abonnementet har ikke system for opprinnelsesmarkering.

Mobiltelfoni:
Telenor og Netcom har utviklet løsninger som angir et område der det er sannsynlig at innringer befinner seg. Området kan angis på ulik måte avhengig av den mulighet som teknologien gir på stedet. 
Systemansvar:

Opprinnelsesmarkering
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no