Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Opprinnelsesmarkering

Ndsentralene trenger s raskt som mulig vite hvor innringer befinner seg. Det er ikke alltid like lett! Ringer du fra en privat fast montert telefon s ser ofte ndsentralen hvor du er p en kartskjerm. Men nye nettleverandrer og mobiltelefon skaper problemer.

Til informasjon s har Sosial-og helsedirektoratet tatt initiativ et utvalg som skal lage ndetatenes brukerkrav til ny opprinnelsesmarkering. Det er ndvendig som grunnlag for nett-/telefoni-/mobiltelefonileverandrenes videre arbeid med lage en lsning.

Utvalgets sammensetning blir som flger:

Even Skredsvig, Senioringenir, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Varamann: Nils Petter Bryde, overing.  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Sven Lloyd Thorbjrnsen, POD Politidirektoratet,
Magne Lilleb, ingenir, KoKom
erstattes ca desember av Tor Helland, spesialingenir.
Per Wilhelmsen, Senior rdgiver,  Post- og teletilsynet.
Elfinn Frevg, overing., for Sosial-og helsedirektoratet

Frste mte blir 5.november kl. 09.30-15.00 i Sosial-og helsedirektoratets lokaler.
Det er mulig at jeg sender dere en del poeng og sprsml underveis, vi fr se. N er det i alle fall framdrift i saken.


Det er to hovedproblemer: Faste telefoner og mobiltelefoner.

De faste fra Telenor, UPC (kabelTV) og en del boligbyggelag som har avtale med Telenor er ikke problematiske.  Mindre teleleverandrer som tilbyr fast telefoni har oftest ikke slike lsninger, heller ike i bedriftsinterne nett. Et selskap som Lyse Kraft som tilbyr telefoni som del av kabelTV-abonnementet har ikke system for opprinnelsesmarkering.

Mobiltelfoni:
Telenor og Netcom har utviklet lsninger som angir et omrde der det er sannsynlig at innringer befinner seg. Omrdet kan angis p ulik mte avhengig av den mulighet som teknologien gir p stedet. 
Systemansvar:

Opprinnelsesmarkering
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no