Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Luftambulanse i RAKOS

En av fagfeltene i RAKOS, er luftambulanse. Den er ledet og koordinert av Svein Arne Hapnes, overlege ved seksjon for akutt medisin og Norsk luftambulanse i Stavanger. Han er også systemansvarlig for luftambulansetjenesten i Helse Vest.

Helse-vest har tre luftambulanse baser: Stavanger, Bergen og Førde. Alle basene er i ferd med å skifte maskin til EC135. 


Tilsammen har disse basene omkring 3500 oppdrag i året, fordelt på både helikopter og legebil. I Stavanger bemanner luftambulansen også Sea-King som utfører redning og ambulanseoppdrag.

Prosjekter i RAKOS

For tiden pågår flere "luftambulanse" prosjekter i regi av RAKOS.

- Samordning av utsyr.
- Samordning av prosedyrer.
- Luftbåren skredredning.

Rakos håper å kunne bidra til økt sikkerhet, bedre og mer koordinert pasientbehandling innenfor luftambulansetjenesten i Helse-Vest.

Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Svein Arne Hapnes: luftambulanse@rakos-helsevest.no , telefon: 51538050.  
Luftambulanse:

Luftambulanse presentasjon
Nye helikopter
Luftambulanse ANS
Skredberedskap i helse vest
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no