Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Multimedia i RAKOS

RAKOS har en klar målsetning om å bruke multimedia som et redskap i fremtidig opplæring.
Film og interaktive seanser kan brukes til opplæring og sertefisering/resertefisering. Effektivt utnyttet kan dette gi en bedre og mer realistisk framstilling av tema, samt spare ressurser på instruktørsiden.

RAKOS har knyttet til seg Svein Gabrielsen Lunde som er en stor ressurs innen multimediaproduksjon. Han har lang erfaring som ambulansepersonell ved Sentralsykehuset i Rogaland og har således også svært god innsikt i prehospital akuttmedisin.

Bildet under burde vise at han er fryktløs og ikke går av veien for å bruke alternative løsninger
 
Multimedia:

Svein Gabrielsen Lunde
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no