Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Katastrofer og luftveier
I forbindelse med den 6. skandinaviske katastrofemedisinske kongressen ble det arrangert et luftveissymposium. Dette symposiet fokuserte på hvordan en best håndterer situasjoner med vanskelige luftveier. Fokus ble satt på både kompetanse, utstyr og teknikker.

Blant foredragsholderne var Olav Østebø og Hans Morten Lossius fra RAKOS.

Hans Morten presenterte utfordringer i forbindindelse med dokumentasjon av effekt ved ulike prinsipper for luftveishåndtering. Det finnes en del forskingsmateriale fra inn- og utland om bla intubering av pasienter, men at det er knyttet usikkerhet til disse målingene.

Olav Østebø satte fokus på læring, kompetanse og kvalitet. På systemer for å bygge kompetanse gjennom en sammensatt læringsprosess, med fortløpende tilbakemelding og kontroll på framgang og måloppnåelse.

Dersom en skal tillate seg å oppsummere det interessante symposiet blir det i retning av:
"utstyr og teknikk er viktig i håndteringen av vanskelige luftveier, men kompetansen for å håndtere situasjonen - uavhengig av teknikk - er likevel det mest avgjørende."


Kongressen var sammensatt av et rikt og variert program. Programmet, abstracts m.m. finnes på hjemmesidene til kongressen.
En stadig tilbakevendende utfordring i svært mange foredrag omhandlet behovet for å bygge opp beredskap samtidig som helsevesenet opplever store krav til økonomisk innsparing. To store oppgaver som på mange måter står i konflikt med hverandre.
 
Fagsider:

Fagsider intro
Katastrofer og luftveier
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no