Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
RAKOS Helse Vest har levert hringssvar til Helse Vest p "Utredning om forenkling og effektivisering av ndmeldetjenesten". (FENN-rapporten)

Hringssvaret kan lastes ned her.

Helse Stavanger sitt hringssvar ligger som vedlegg til RAKOS sitt hringssvar. Vedlegget kan du laste ned her.


 
Dokumenter:

Dokumenter
Svar p hring - FENN-rapporten
rsrapport 2003
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no