Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Målsetting  RAKOS Helse Vest

  • Større samordning og faglig samarbeid innen ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen
  • Sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen i regionen
  • Forskning
  • Utarbeide tilrådinger, prosedyrer og standarder for fagområdet
  • Nært samarbeid med andre kompetansesenter


 
Om RAKOS Vest:

Historien
RAKOS målsetting
Ansatte
Direktørens besøk
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no