Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Helse Stavanger sin nye direktør; Gunnar Hall Skavoll gjennomførte sitt første avdelingsbesøk hos RAKOS og AMK-Stavanger.


(foto: Elfinn Færevåg)

Bildet er fra daglig leder i RAKOS sin presentasjon av virksomheten.
Fra venstre: fagkoordinatorene Brit V. Nordbø og Svein Arne Hapnes, klinikkdirektør Karin Sollid, adm. direktør Gunnar Hall Skavoll og daglig leder Olav Eielsen.

Direktøren viste blant annet svært positiv interesse for RAKOS sine AV-produksjoner. 
Om RAKOS Vest:

Historien
RAKOS målsetting
Ansatte
Direktørens besøk
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no