Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Vi jobber for livet...; ditt og andres

Daglig leder
Olav Eielsen, seksjonsoverlege
91579242
Administrasjonsleder
Helge Lorentzen
51513085, 90840720
Forskning:
Hans Morten Lossius
91619615
Hans Morten Lossius
Luftambulanse
Svein Arne Hapnes, ass.seksjonsoverlege
51518245
Beredskap
Ambulanse
Olav Østebø, opplæringsleder 
51544273, 90069150
Nødmeldetjenesten
Brit V Nordbø, AMK-leder
51519066, 91600130
Systemansvar
Elfinn Færevåg,
teknisk systemansvarlig for den medisinske nødmeldetjenesten
52735540, 95733931
AV-arbeid
Svein Lunde
90621146 
Om RAKOS Vest:

Historien
RAKOS målsetting
Ansatte
Direktørens besøk
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no