Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Liten, men effektiv  administrasjon

Administrasjon:

Daglig leder Olav Eielsen,
Seksjonsoverlege
Tlf.91579242
eiol@ext.sir.no

Administrasjonsleder
Helge Lorentzen
Tlf. 51513085, mobil  90 84 07 20
rakos@rakos-helsevest.no 
Administrasjon:

Om administrasjonen
Feil på innlogging
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Universitetssykehuset i Stavanger, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no