Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Offentlige kontorer og foretak
Helsedepartementet
Statens Helsetilsyn
Helse Vest
Helse Førde
Helse Bergen
Helse Fonna
Helse Stavanger
KoKom
Nasjonalt senter for telemedisin (NST)
Hovedredningssentralen
Direktoratet for Sivil Beredskap
Helse- og omsorgsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Helsetilsynet

Organisasjoner
Norsk Resuscitasjonsråd
AMPY
Norsk Landsgruppe for Sykepleiere i Akuttmottak og AMK (NLSA)
UF-Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge
Norsk katastrofemedisinsk forening
Norsk krisepsykiatrisk forening
Anestesifag.no

MOM
Redningsnett
BEST

Kommunikasjon
Nødnettprosjektet (tidligere "TETRA-prosjektet")
TETRA-forum Norge

Media
Akuttjournalen
Ambulanseforum
Brannmannen
Svensk ambulanseforum

Andre prehospitale virksomheter
Norsk Luftambulanse
E-postgruppen 113-Norge
Prehospen i Borås
Ambulanse-norge

Kjenner du til linker som bør komme med på denne siden mottar vi gjerne en melding på rakos@rakos-helsevest.no . 
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Universitetssykehuset i Stavanger, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no