Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Administrasjon:
Daglig leder
Olav Eielsen, Seksjonsoverlege
Tlf.91579242
eiol@ext.sir.no

Administrasjonsleder
Helge Lorentzen
Tlf. 51513085, mobil  90840720
rakos@rakos-helsevest.no

Forskning:
Hans Morten Lossius
mob. 91619615
forskning@rakos-helsevest.no

Luftambulanse
Svein Arne Hapnes, Ass.seksjonsoverlege,
Sentralsjukehuset i Rogaland
51518245
luftambulanse@rakos-helsevest.no

Beredskap
beredskap@rakos-helsevest.no

Ambulanse
Opplæringsleder Olav Østebø
51544273, 90069150
ambulanse@rakos-helsevest.no

Nødmeldetjenesten:
AMK-leder Brit V Nordbø
51519066, 91600130
amk@rakos-helsevest.no

Systemansvar
Elfinn Færevåg,
Teknisk systemansvarlig for medisinsk nødmeldetjeneste
Pb.1405 Bleikemyr, 5518 Haugesund
52735540, 95733931
elfinn@chello.no 
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no