Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 
Forside og nyheter

Om RAKOS Vest
Administrasjon
Ambulanse
Beredskap
Forskning
Luftambulanse
Multimedia
Nettverksforum
Ndmeldetjenesten / AMK
Systemansvar

Aktivitetsliste
Bildegalleri
Presentasjoner
Kontakt oss
Dokumenter
Lenker   This site is powered by i-tools


 

Velkommen til RAKOS hjemmeside og til det virtuelle akuttmedisinske fagverksted i Helse Vest

Styret i Helse Vest vedtok i 2002 legge Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS) til Stavanger og Akuttklinikken. I forbindelse med etableringen ble det finansiert et professorat i fem r.

- RAKOS skal vre et kompetansesenter med vekt p forskning, utvikling og kvalitetssikring for alle helseforetakene i helseregionen. Regionen har n har ftt en mte samordne dette arbeidet p. RAKOS vil bli et viktig bindeledd til alle samarbeidspartnere, for eksempel til primrhelsetjenesten, sier Karin Sollid, direktr for Akuttklinikken.

Hvorfor et regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter?
I forbindelse med innfringen av den nye helsereformen, var det innen prehospital akuttmedisin delte meninger om hvordan denne burde organiseres. Noen miljer gikk inn for at det burde etableres eget foretak for ambulanse- og ndmeldetjeneste innen en region dette for sikre en enhetlig utvikling innen regionen samt utnytte stordriftfordelene bde mht fag og innkjp materiell. Andre mente et slikt sr-foretak ville isolere ambulanse- og medisinsk ndmeldetjeneste faglig sett ved lsrive denne virksomheten fra sykehusene. Spesielt legene mente at fordelen  ved tilhre et medisinskfaglig milj var svrt viktig for utviklingen  av prehospital akuttmedisin - som en integrert del av spesialisthelsetjenesten
Som kjent vedtok Helse Vest at ambulanse-og ndmeldetjenesten skulle vre  del av hvert sykehusforetak..

RAKOS Helse Vest - Ja takk, begge deler
Etableringen av RAKOS har som mlsetting etablere et levende og tett nettverk  innen ambulanse-, luftambulanse- og medisinsk ndmeldetjeneste for alle de 4 foretakene i Helse Vest. Ved knytte fagmiljene tettere sammen, er det flere til dele p felles oppgaver og det er lettere etablere en felles standard bde faglig og utstyrsmessig. Dette muliggjr ogs samordning av felles innkjp.
RAKOS skal vre sekretariat og dermed fungere som motoren i nettverksmodellen. En skal initiere og sttte praktisk rettede prosjekter innen akuttmedisin. En del av RAKOS skal ogs legge tilrette for medisinsk forskning innen akuttmedisin. Det er knyttet en professor II stilling til denne virksomheten.

Etableringen
I beste nettverk-nd inviterte direktren for Akuttklinikken i Helse Stavanger HF, (som er tillagt det administrative ansvaret for RAKOS) de andre foretakene til utarbeide et forslag til etablering og drift av RAKOS. Denne rapporten var ferdig nov. 02  (Jfr Rapport v.6.2 og senere rettelse)
Den formelle behandlingen og de aktuelle formelle vedtak som ble gjort, kan  leses i rapporten.

Oppstart
I pvente av ansettelse av fagkoordinatorer ble stillingene besatt som kortvarige engasjement for f i gang den faglige aktiviteten.
Det har vrt avholdt nettverksmter med deltakelse fra hele regionen. P disse har forslag til prosjekter vrt drftet og en rekke prosjekter er igangsatt etter godkjennelse i nettverksmtet.
Se referat fra nettverksmtene og liste over igangsatte prosjekter.
Etter hvert som stillingene n er besatt vil en ke den faglige aktiviteten ytterligere for n mlsettingene til kompetansesenteret.

Vi inviterer alle til innspill og diskusjon.
Send epost til rakos@rakos-helsevest.no med sprsml og kommentarer. 
Om RAKOS Vest:

Historien
Adm leder
RAKOS mlsetting
Ansatte
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no