Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 
Forside og nyheter

Om RAKOS Vest
Administrasjon
Ambulanse
Beredskap
Forskning
Luftambulanse
Multimedia
Nettverksforum
Ndmeldetjenesten / AMK
Systemansvar

Aktivitetsliste
Bildegalleri
Presentasjoner
Kontakt oss
Dokumenter
Lenker   This site is powered by i-tools


 

Nettverksforum

Nettverksforum bestr av personer med faglig og konomisk ansvar for den medisinske ndmeldetjenesten i hvert av foretakene i Helse Vest. Dette er de medisinsk systemansvarlige innen AMK og luftambulansetjenesten, administrativt ansvarlige (AMK-ledere), ambulanselederne og de teknisk systemansvarlige.

Pgende prosjekter
Frste runde med sknader er behandlet, og de aller fleste sknadene ble innvilget. Nedenfor er en liste over pgende prosjekter, og hvem som er ansvarlig fagkoordinator:

1. Luftbren skredredning.
Video produksjon om skredredning og skredgruppen i Rogaland. Til bruk ved undervisning og rekruttering.
Fagkoord: Svein Arne Hapnes

2. Samordning av utsyrsoppsett i luftambulansetjenesten.
Fagkoord: Svein Arne Hapnes

3. Kvalitetsindikator for ambulansetjenesten.
Definere og mle kvalitetsindikatorer for analyse med henblikk p intervensjon. P bakgrunn av samlede data utarbeides en gullstandard for tjenesten.
Fagkoord: Olav Johan steb

4. Samordning av akuttmed. behandlingsprosedyrer.
Etablering av felles behandlingsstrategier for aktuelle traumer og sykdomstilstander aktuelle for LA leger.
Fagkoord: Svein Arne Hapnes

8. Kartlegging av risiko i.f.m. LA helikopter.
Identifisere risikoomrder i.f.m. dagens LA tjeneste. Evaluere verdi av tiltak anbefalt innfrt i.f.m. NOU 1998.
Fagkoord: Svein Arne Hapnes

10. Elektronisk indeks.
Er elektronisk indeks et bedre hjelpemiddel enn papirinndeks?
Fagkoord: Brit Nordb

11. Kvalitetsbasert akutt utrykning.
Dokumetere system for fordeling av ansvar og oppgaver mellom ambulansepersonell ved akutt utrykning.
Fagkoord: Olav steb

12. Aktiv redningstrening.
Utvikle treningsbank for redningstekniske tema.
Fagkoord: Olav steb

13. Simulator trening.
Utvikle webbasert treningssimulator for ambulansepersonell.
Fagkoord: Olav steb

14. Mann over bord.
Utvikle kursopplegg for opphenting/redning av person i sjen for personell tilknyttet btambulanse.
Fagkoord: Olav steb

16. Barns sikkerhet i ambulansen.
ke barns sikkerhet i ambulansen ved gi ambulansepersonell kt kunnskap og utvikle prosedyrer.
Fagkoord: Olav steb

17. Videodokumentert velse i regions AMK.
Tydeliggjre ml og oppgaver med en regions AMK.
Fagkoord: Brit Nordb

18. Saneringskompetanse.
Bygge kompetanse i prehospital behandling av pasienter som har vrt utsatt for gass/kjemikalier/radioaktivitet.
Fagansvarlig: Terje Olav en

19. Smittevern.
Redusere infeksjonsfaren og bedre sikkerheten ved transport av smittepasienter.
Fagkoord: Olav steb

22. Prehospital behandling av brystsmerter.
Gjennomgang av gjeldende retningslinjer for prehospital brystsmerte. Kvalitetssikre seleksjon, kriterier for EKG, system for oppflging av EKG, system for registrering av behandlingskonsekvens.
Fagkoordinator: Olav steb. 
Nettverksforum:

Om nettverksforum
Interessante e-postgrupper
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no