Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 
Forside og nyheter

Om RAKOS Vest
Administrasjon
Ambulanse
Beredskap
Forskning
Luftambulanse
Multimedia
Nettverksforum
Ndmeldetjenesten / AMK
Systemansvar

Aktivitetsliste
Bildegalleri
Presentasjoner
Kontakt oss
Dokumenter
Lenker   This site is powered by i-tools


 

Helse og sosialmessig beredskap

Etter ny lovgjeving er Helse Vest ansvarleg for spesialisthelsetenesta sin beredskapsorganisasjon.

Dette ansvaret ligg til kvart helseforetak, og bygger p prinsippa om: 

  • Ansvarsprinsippet
  • Likhetsprinsippet
  • Nrhetsprinsippet
  • Du kan lese meir om desse prinsisppar her ; ( tilvising )

RAKOS Vest skal delta i arbeidet med sette helseforetaka sine institusjonar i stand til stette krava i lovverket ved :

  • Lage utdanningsplaner og program for trening av helsepersonell i beredskapsarbeidet Internt i eigen organisasjon
  • I samvirke med andre, ma. p skadestad.

Det vert lagt vekt p trening i kriseleiing, samt opplring av utrykningsgrupper som skal sendast til skadestad. Trening m skje i samarbeid med andre etater og kommunal helseteneste.

Det er under utvikling treningssimulator til bruk ved slik utdanning.

Vidare skal det kontinuerleg gjennomfrast vingar for takle kriser- og beredskapstilfeller.

Det vert arbeidd med utvikle vingsmodellar for f best mogelege nytte av vingar. 
Beredskap:

Beredskap i Helse Vest
Beredskap prinsippa
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no